โครงการท่องเที่ยวของชุมชน

การแบ่งรายได้จะใช้รูปแบบเดียวกันกับโครงการท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งรายได้ดังกล่าวจะได้รับจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งจัดสรรงบประมาณประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ให้กับชุมชนเพื่อใช้จ่ายดอกเบี้ยสาธารณะรวมทั้งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันไฟจากอาคาร ชาวกะเหรี่ยงมีวิธีการปลูกและคิดถึงข้าวของ ข้าวเป็นเหมือนพระเจ้า

พวกเขาเชื่อว่าคนที่กิน ‘คุณธรรม’ หรือ ‘คุณค่า’ ของข้าว “สมคิดแก้วเทพรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจวและที่ปรึกษาคณะวิจัยของ TRF กล่าว ผลการวิจัยยังจะเปลี่ยนวิธีที่คนอื่นรับรู้ข้าวเขากล่าวเสริม “วิถีข้าว” ของพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของพวกเขา ดังนั้นการทำความเข้าใจวิธีการปลูกข้าวจะช่วยให้ชาวต่างชาติเข้าใจถึงชาวกะเหรี่ยงได้ดีขึ้น