เกษตรระยองสุ่มตรวจ’ทุเรียน’ เจอหมอนทองอ่อนทั้งกอง

เกษตรระยองออกสุ่มตรวจจับทุเรียนอ่อนตามแผง จับกุมแม่ค้าขายทุเรียนอ่อนริมถนนแยกขนำไร่ ถนนสาย 36 ส่วนชุมชนกระแสบนเมืองแกลงทุเรียนได้คุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นในกับผู้บริโภค เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นายทรงธรรม ชำนาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมนายบุญส่ง อึ๊งเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง นำเครื่องสแกน พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งทุเรียน

ออกตรวจสอบตามแผงร้านค้าขายทุเรียน หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคทุเรียนว่าพ่อค้าแผงทุเรียนริมถนนนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายหลายราย โดยจากการตรวจสอบแผงขายทุเรียนบริเวณริมถนนสาย 36 ตั้งแต่ในเขตเมืองระยอง พบว่าแผงขายทุเรียนหายเกลี้ยง คาดรู้ตัวล่วงหน้า ไม่กล้านำทุเรียนออกมาจำหน่าย จึงได้เดินทางไปตรวจสอบริมถนนสายบายพาส 36 ตั้งแต่สี่แยกขนำไร่ บริเวณแผงจำหน่ายสินค้าตลาดพุ่มโพธิ์ทอง ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พร้อมนำเครื่องสแกนทุเรียน วัดค่าเปอร์เซ็นต์แป้ง ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนแก่เป็นที่น่าพอใจ แต่ร้านของนางประพินพรรณ ดีพื้น หรือเจ้ชมภู่ ปรากฏว่าทุเรียนพันธุ์หมอนทองทั้งกองอ่อนหมด วัดค่าเปอร์เซ็นต์แป้งได้ 24 % ต่ำกว่ามาตรฐาน 32 %  ขึ้นไป กล่าวว่า ซื้อทุเรียนมาจากแผงใหญ่ตลาดเปิดท้าย บริเวณตลาดตะพง อ.เมืองระยอง รวมทั้งสิ้น 100 กก. เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา นำมาจำหน่ายที่แผงราคา กก.ละ 120 บาท เจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกการตรวจพร้อมแจ้งให้นำทุเรียนไปคืน ห้ามนำมาจำหน่ายโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายซ้ำอีกจะถูกดำเนินคดี และจากการตรวจสอบแผงจำหน่ายทุเรียนรายอื่นพบมีทุเรียนอ่อนปะปนกับทุเรียนแก่ จึงทำบันทึกว่ากล่าวตักเตือนและห้ามนำทุเรียนอ่อนจำหน่าย คราวหน้าตรวจพบจะถูกดำเนินคดี ในส่วนแผงทุรียนในชุมชนกระแสบนริมถนนสายบ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งชาวสวนได้นำออกมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวผลการตรวจทุเรียนได้คุณภาพเปอร์เซ็นแป้งผ่านเกินมาตรฐาน ซึ่งชุมชนกระแสบนแห่งนี้ นำโดยนายบุญสืบ แกล้วกล้า กำนันตำบลกระแสบน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมืองแกลง ได้ใส่ใจและสุ่มตรวจแผงทุเรียนในชุมชนอยู่เป็นประจำเพื่อให้ทุเรียนได้คุณภาพไม่เสียชื่อชาวสวนตำบลกระแสบน ซึ่งนักท่องเที่ยวได้บริโภคต่างติดใจในคุณภาพของทุเรียน 

ทั้งนี้ ได้นำหนังสือจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แจ้งขอความร่วมมือเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายทุเรียน ไม่ซื้อ-ไม่ขาย ทุเรียนด้อยคุณภาพ(อ่อน) ผู้ฝ่าฝืนและกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” หรือความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้กระทำความผิดซ้ำอีก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews