อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์

ตามรอยรัฐบุรุษอาวุโสของประเทศไทย ปรีดี พนมยงค์ ผู้นำฝ่ายพลเรือนผู้ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง การปกครองระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งการต่อสู้ตลอดชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศครั้งสำคัญนี้ แม้จะทำให้ตัวท่านต้องไปพำนักยังต่างประเทศตราบจนสิ้นอายุขัยก็ตามที แต่คุณูปการที่ได้สร้างไว้ เป็นเกียรติประวัติที่องค์การยูเนสโกถึงกับยกย่องให้ท่านเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลกเมื่อ พ.ศ.2542

ร่วมรำลึกถึงรัฐบุรุษของไทยและบุคคลสำคัญของโลกได้ที่อนุสรณ์สถาน ณ บ้านเกิดของท่านปรีดี พนมยงค์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพนมยงค์ ถนนอู่ทอง อันเป็นวัดต้นตระกูล ซึ่งได้ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของท่านไว้ที่เรือนไทยอายุกว่า 100 ปีซึ่งสร้างใหม่ หลังคาเป็นทรงไทยโบราณฝาสายบัวและประตูภายในมีลายสลักไทยผสมจีน ต่างไปจากเดิมที่เป็นเรือนแพทรงปั้นหยาริมน้ำ ภายในจัดแสดงข้าวของตกแต่ง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ผู้คนในสมัยนั้นใช้กันในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีภาพถ่ายของท่านปรีดีซึ่งเผยให้เห็นถึงชีวิต การทำงานและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตของท่านให้ได้ศึกษากันด้วย ภายในบริเวณอนุสรณ์สถานยังมีเรือนไทยหอประชุมอีกหลังอายุเก่าแก่ถึง 120 ปี เดิมเป็นเรือนแพจอดทอดในคลองเมืองถัดจากเรือนแพที่เป็นเรือนเกิดของท่านปรีดี และได้ย้ายขึ้นมาสร้างไว้บนบก ภายในตกแต่งด้วยซุ้มประตูและงานแกะสลักไม้ไทยผสมจีนและแบบฝรั่งที่งดงาม ส่วนสำคัญที่สุดคืออนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งต่างจากอนุสาวรีย์อื่นๆ ตรงที่ไม่ได้เป็นรูปเหมือน แต่สร้างเป็นสัญลักษณ์หลัก 6 ประการตามประกาศคณะราษฎร ได้แก่ เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษา โดยสร้างขึ้นจากโลหะสำริดเป็นเสากลม 6 ต้น คานรับหลังคาเรือนไทยกลางสระน้ำวงกลม สื่อสันติภาพลงในความนิ่งของน้ำในสระ ส่วนใต้หลังคาประดับไฟไม่รู้ดับ สื่อถึงอุดมการณ์ที่เป็นอมตะของท่าน ซึ่งส่องสว่างเสมอตราบจนทุกวันนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand