สิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

คนส่วนใหญ่ที่มีความพิการลดลงหลังเลิกเรียนโดยไม่ได้เรียนรู้เรื่องเพศที่ปลอดภัยเพียงพอ จากคนพิการ 2 ล้านคนในประเทศไทย 55% อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาขณะที่มีเพียง 7%, 1.42% และ 1.5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะเข้าเรียนในระดับมัธยมปลายโรงเรียนอาชีวศึกษาและวิทยาลัยตามลำดับ กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวเลขเหล่านี้ทำให้เกิดความกังวล

ว่าคนพิการไม่สามารถเข้าถึงเพศศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน การให้ความรู้เรื่องเพศเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนแม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์วัยรุ่นในกลุ่มคนพิการนั้นไม่มีอยู่จริง ดร. วชิรเรียมไพไพบูลย์คณบดีวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวในการสัมมนา เหตุการณ์ที่จัดขึ้นในวันจันทร์ที่จัดขึ้นโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติสถาบันวิจัยเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถของคนพิการ (TRIP) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (PPAT) และมหาวิทยาลัยมหิดล