กระทรวงสาธารณสุขฝึกอบรมคนไทยเพื่อช่วยชีวิตคน

ศูนย์ประสานงานกลางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 904 ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดฝึกอบรมให้กับคนไทย 10 ล้านคนเกี่ยวกับทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกอัตโนมัติ ภายใต้โครงการนี้กระทรวงจะจัดทำหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสำหรับการฝึกอบรมสาธารณะในการทำ CPR และ AED และเผยแพร่สื่อออนไลน์

โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะให้ความรู้แก่คนไทย 10 ล้านคนรวมถึงคนอย่างน้อย 3.5 ล้านคนที่สามารถทำ CPR และใช้เครื่อง AED ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดร. สุขุมกาญจนพิมายกล่าว Sukhum กล่าวว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ที่อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะให้การตรวจและรักษาผู้ป่วยยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก การฝึกอบรมการทำ CPR และ AED จะดำเนินการทุกที่ที่มีการจัดกิจกรรมของแคมเปญนี้ เขายังได้ฝึกคน 2,500 คนเพื่อทำ CPR และใช้เครื่อง AED คนไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจเฉลี่ย 54,000 รายต่อปี หากผู้ป่วยได้รับการทำ CPR อย่างถูกต้องภายในสี่นาทีหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นพวกเขาอาจได้รับการช่วยเหลือจากการบาดเจ็บสาหัสความพิการหรือการเสียชีวิต Sukhum กล่าวดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้ช่วยชีวิตต้องรู้และให้การทำ CPR อย่างถูกต้อง